مراسم آغاز رسمی کلاس های جذاب و اثر گذار UCM3 در نمایندگی مرکزی پاسارگاد با حضور جناب آقای دکتر زاده باقری مدیر …

برگزاری اولین دوره آموزش مدرسان UCM3 استان فارس

جلسه هماهنگی مدیران نمایندگی های یو سی ام تری با حضور جناب آقای دکتر زاده باقری

جلسه معرفی سیستم یو سی ام تری جهت والدین نمایندگی مرکزی بلوار نصر