مراسم آغاز رسمی کلاس های UCM3 در نمایندگی مرکزی پاسارگاد با حضور جناب آقای کتر زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه

مراسم آغاز رسمی کلاس های جذاب و اثر گذار UCM3 در نمایندگی مرکزی پاسارگاد با حضور جناب آقای دکتر زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه