عطرا - موسسه عصرطلایی رشد و بالندگی ایرانیان - اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

دکتر مسعود زاده باقری

دکتر مسعود زاده باقری

مدیرعامل موسسه و عضو هیئت علمی دانشگاه

اطلاعات بیشتر
دکتر محمد مجتبی کامل منش

دکتر محمد مجتبی کامل منش

رئیس کمیته علمی و مشاور عالی

اطلاعات بیشتر
دکتر وحید صفاری

دکتر وحید صفاری

مسوول انفورماتیک موسسه

اطلاعات بیشتر
دکتر احسان هادی پور

دکتر احسان هادی پور

مسوول آموزش و نظارت برعملکرد مدرسان

اطلاعات بیشتر
دکتر علیرضا افتخاریان

دکتر علیرضا افتخاریان

مدیر برنامه ریزی آموزشی

اطلاعات بیشتر
صفحه 1 از 1